Ga naar hoofdinhoud

Als afkortingen en/of woorden als CIZ, PGB, WMO, WLZ, SVB en Zorgkantoor u totaal onbekend klinken, dan wordt het tijd om mijn hulp in te schakelen. Het wordt dan namelijk tijd voor een goed gesprek over de mogelijkheden tot het inzetten van deze diensten en/of regelingen.

Ik, als budgetbeheerder, kan u helpen en begeleiden met het uitzoeken en regelen van dit soort regelingen/diensten. Daarnaast kan ik gelijktijdig het in te zetten budget voor u beheren.

Op voorhand is het natuurlijk wel handig als u toch een klein beetje weet waar we het in een gesprek over gaan hebben. Om dit een stukje voor te bereiden zal ik hierna kort uiteenzetten wat we gaan bespreken.

Persoons Gebonden Budget (PGB).

Het persoonsgeboden budget is een budget dat door de gemeente of de overheid beschikbaar wordt gesteld. Met een PGB kunt u zelf zorg inkopen voor die zaken die u door uw beperking niet meer goed kunt uitvoeren. Dit kan in eigen beheer of via een bureau. Wilt u dit in eigen beheer doen? Dan kan ik dit voor u regelen.

Budgetbeheer.

Dit houdt in dat ik voor u het PGB kan beheren. Om dit voor langere tijd, soms zelfs als de cliënt dit geestelijk niet meer kan, te waarborgen kan het noodzakelijk zijn dat ik hier specifiek voor wordt aangesteld.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt, of er voldaan wordt aan de voorwaarden voor een CIZ-indicatie. De aanvraag voor een CIZ-indicatie kan komen van de patiënt, een thuiszorgorganisatie, of de huisarts. (zinsbouw aangepast)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Deze wet zorgt er voor dat mensen met een CIZ-indicatie geld krijgen van de gemeente om zorg in te kopen.

Wet langdurige zorg (WLZ)

Deze wet zorgt er voor dat mensen met een CIZ-indicatie geld krijgen van de overheid om zorg in te schakelen.

Zorgkantoor

Samen kijken we welke zorg er nodig is voor u en kijken we wie u hiervoor in willen zetten. Ik ga het gesprek aan met de zorgverlener en maak een zorgovereenkomst. Deze wordt na controle van beide naar het zorgkantoor gestuurd. Het zorgkantoor bekijkt of de zorgovereenkomst klopt en alles volledig is ingevuld en omschreven. Als dit zo is kan de  zorgverlener aan de slag. Afhankelijk van de afspraken wordt er of gedeclareerd na een maand bij het zorgkantoor voor de gewerkte uren of er is een maandcontract. Het zorgkantoor voert hiervoor de controle uit en geeft opdracht tot betaling aan de SVB.

Sociale Verzekerings Bank (SVB)

De Sociale Verzekerings Bank (SVB) is een uitvoerende organisatie van de overheid.

Wat mag u verwachten van mij!

 • Hulp bij aanvraag van een PGB
 • Hulp bij het aanvragen van een CIZ-indicatie
 • Hulp bij het aanvragen van een WMO-budget
 • Hulp bij het aanvragen van een WLZ-budget
 • Gesprekken met zorgverleners
 • Ik hou toezicht dat de zorgverleners zich aan de afspraken houden
 • Ik sluit contracten af met zorgverleners
 • Ik zorg dat de Sociale Verzekerings Bank (SVB) overgaat tot het uitbetalen aan de zorgverleners uit het PGB
 • Ik kan ieder moment de financiën inzien hoe u ervoor staat qua PGB
 • Ik ga in gesprek met kinderen/familieleden over te regelen zaken

 

Wat doe ik niet!

 • Schuldsaneringszaken
 • Een PGB-budget aanvechten. Deze worden namelijk vastgesteld door de gemeente of SVB en is afhankelijk van uw indicatie.

 

Punt van aandacht!

Het geld dat beschikbaar komt dient volledig ten goede te komen aan de zorg die u nodig heeft. De kosten voor de budgetbeheerder komen dus volledig ten laste van de cliënt zelf.

In sommige gevallen is het mogelijk om bij de gemeente een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. Deze bijzondere bijstand is niet afhankelijk van het feit of u een bijstandsuitkering heeft.

Back To Top