skip to Main Content

Als afkortingen en/of woorden als PGB, WLZ en Zorgkantoor u totaal onbekend klinken, dan wordt het tijd om mijn hulp in te schakelen. Het wordt dan namelijk tijd voor een goed gesprek over de mogelijkheden tot het inzetten van deze diensten en/of regelingen.

Ik, als budgetbeheerder, kan u helpen en begeleiden met het uitzoeken en regelen van dit soort regelingen/diensten. Daarnaast kan ik gelijktijdig het in te zetten budget voor u beheren.

Op voorhand is het natuurlijk wel handig als u toch een klein beetje weet waar we het in een gesprek over gaan hebben. Om dit een stukje voor te bereiden zal ik hierna kort uiteenzetten wat we gaan bespreken

PersoonsGebonden Budget (PGB).

Het persoonsgeboden budget is een budget dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Met een PGB kunt u zelf zorg in schakelen voor die zaken die u door uw beperking niet meer goed kunt uitvoeren. Dit kan in eigen beheer, of via een bureau. Wilt u dit in eigen beheer doen? Dan kan ik dit voor u regelen.

Budgetbeheer.

Dit houdt in dat ik voor u het PGB kan beheren. Om dit voor langere tijd, soms zelfs als de cliënt dit geestelijk niet meer kan, te waarborgen kan het noodzakelijk zijn dat ik hier specifiek voor wordt aangesteld.

Wet langdurige zorg (WLZ)

Deze wet zorgt er voor dat mensen met een WLZ-indicatie geld krijgen om zorg in te schakelen. Het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt, of er voldaan wordt aan de voorwaarden voor de WLZ-indicatie. De aanvraag voor een WLZ-indicatie kan komen van de patiënt, een thuiszorgorganisatie, of de huisarts. (zinsbouw aangepast)

Zorgkantoor

Heeft u een WLZ-indicatie en/of een PGB, dan regel ik met het zorgkantoor dat u de juiste zorg krijgt aangeboden. Welke specifieke zorg voor u van belang is, wordt mede in samenspraak met u bepaald. In dit begintraject en tijdens de zorgperiode kan ik u helpen en begeleiden om de juiste stappen te zetten. Daarnaast regel ik de financiële afhandeling van de zorg.

Wat mag u verwachten van mij!

  • Hulp bij aanvraag van een PGB
  • Hulp bij het aanvragen van een WLZ-indicatie
  • Gesprekken met zorgverleners
  • Ik hou toezicht dat de zorgverleners zich aan de afspraken houden
  • Ik sluit contracten af met zorgverleners
  • Ik zorg dat de Sociale Verzekerings Bank (SVB) overgaat tot het uitbetalen aan de zorgverleners uit het PGB
  • Ik kan ieder moment de financiën inzien hoe u ervoor staat qua PGB
  • Ik ga in gesprek met kinderen/familieleden over te regelen zaken

Wat doe ik niet!

  • Schuldsaneringszaken
  • De hoogte van een WLZ-indicatie of PGB aanvechten. Deze worden namelijk vastgesteld door de SVB en is afhankelijk van uw indicatie.

Punt van aandacht!

Het geld dat beschikbaar komt dient volledig ten goede te komen aan de zorg die u nodig heeft. De kosten voor de budgetbeheerder komen dus volledig ten laste van de cliënt zelf.

In sommige gevallen is het mogelijk om bij de gemeente een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. Deze bijzondere bijstand is niet afhankelijk van het feit of u een bijstandsuitkering heeft.

Back To Top